Ref. LK267.

  

En stor och fin ljuskrona i gustaviansk stil från sekelskiftet 1800/1900. Elektrifierad med plats för åtta levande ljus.

Höjd 105cm. Diameter 78cm.

Pris 44.000:-