Ref. LK412.

En vacker och klassisk svensk ljuskrona tillverkad kring mitten av 1800-talet. Denna empirekrona har plats för sex levande ljus runt ringen samt ett sk sparljus i mitten av ljuskronan. Denna ljuskrona med sina klassiska proportioner är lite extra rolig då dess botten som är av korgmodell är dubblad, korgen är uppbyggd i två nivåer. Kristallprismorna är böhmiska och av hög kvalitet.

Höjd 87 cm. Diameter 80 cm.

Pris 28 000:-