Tips vid köp av ljuskrona

Rummets storlek

När man funderar på att skaffa ljuskrona är givetvis rummets storlek av betydelse men viktigare ändå är takhöjden. Ett modernt hus kan ha stora rum med relativt lågt tak i dessa fall kan man vara tvungen att ha flera ljuskällor än bara en centralt i rummet.  Gamla byggnader kan tvärtom ha en stor takhöjd även i de mindre rummen och där gör sig ofta långsmala kronor sig bra. Om man har rakt tak eller snedtak kan också spela roll.

Mät gärna rummets höjd och storlek så kan vi lättare hjälpa er att finna en passande ljuskrona.

Vad skall finnas under Ljuskronan

Hur högt eller lågt man väljer att hänga sin ljuskrona beror ju på vad man gillar men vissa saker kan vara bra att ha i åtanke.

På en plats där man rör sig mycket under ljuskronan som en hall eller liknande tenderar man att ha kronan lite högre ofta ca 210-220 cm från golvet. Ett rum där man mera sällan rör sig under kronan brukar ca 200 cm vara lagom så att de flesta kan röra sig obehindrat under den.

Över ett matbord var länge ca 160-170 cm från golvet standard men har numera utökats till 150-180 cm beroende på hur mycket man vill att kronan skall vara i fokus. Liknande höjder gäller även soffbord.

Hur nära taket bör den hänga?

Detta är främst en fråga om den egna smaken men vissa ljuskronor vinner på att ha ett visst avstånd till taket, ofta sådana med plym upptill som klassiska gustavianska och Karl-Johankronor, beroende på krona rör det sig om 15-30cm. Det finns även ljuskronor som har en naturlig avslutning mot taket och dessa kan sättas hela vägen upp men givetvis också hängas ned på kedja. Att ha för mycket mellanrum mellan krona och tak är näst intill omöjligt att ha.

Vad för tak och krok?

Det är ofta till stor hjälp att veta vad man har för tak och vad det är kroken är fastskruvad i. en gammal krok i ett sekelskifteshus fastdragen i en takbalk av trä tål hur mycket som helst medan en expanderkrok i ett gipstak inte gör det.

Information som underlättar för oss att hjälpa er hitta rätt.

Rummets storlek samt takhöjd.

Byggnadens ålder (ungefär).

Typ av tak och krok.

Vart skall den hänga? Hall eller över matbord mm.